#

Để đón mừng ngày ĐẠI LỄ (HAREI RAYA) nhân dịp lễ Eid al-Adha (WAHA) 2021 mà tín đồ Chăm Bani thường gọi: Harei: WAHA, đây là một trong hai Đại Lễ trong năm sau lễ RAMADAN (RAMAWAN) của hệ phái giáo sĩ Acar theo AGAMA: AWAL (tiếng phổ thông gọi: HỒI GIÁO và Quốc tế gọi: ISLAM). Nhân đại lễ (Harei Raya) Eid al-Adha (WAHA) 2021, Hội Champa Bani Quốc (Champa Bani International Community) thông báo chính thức kế hoạch tổ chức “PUEC ARIYA” dành cho giáo sĩ Acar ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

#

​Bani là phiên âm tiếng Arabic (Arab - Ả Rập). Nghĩa là “đạo”, nhưng ở Champa Bani thường dùng với nghĩa “tín đồ” hay “Muslim” chỉ thờ phượng Allah (Awluah) là Đấng Tối Cao, Duy Nhất và Muhammad (Muhamat) là vị Thiên sứ (Nabi-Rasul) cuối cùng được Allah mặc khải Thiên kinh Quran (Koran).

#

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: Hội đồng Sư cả lãnh đạo, hướng dẫn chức sắc, tín đồ tuân phục Thượng đế (Allah), tôn kính Đức Giáo chủ Mô-ha-mét (Muhammad) và thiên kinh Cô-ran (Koran), điều hành các hoạt động tôn giáo tại các Thánh đường Hồi giáo Bani trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

#

Theo công văn số: 1625/SNV-TG, Ninh Thuận ngày 30 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung (xem công văn). Khi nhận được công văn, HĐSC Hồi giáo Bani đã xem, soạn công văn và Chủ tịch HĐSC Hồi giáo Bani Nguyễn Lài đã ký trên công văn này.

#

Được biết, Trượng Thanh Tới, là giáo viên cấp 1 trường Văn Lâm, Ninh Thuận, nay là trường Tiểu học & THCS Nguyễn Bĩnh Khiêm, công tác liên quan đoàn, đội hay thể thao,...

#

​Văn hóa từ chức là một văn hóa cá nhân của những người có chức, có quyền và từ chức nghĩa là thôi không làm chức vụ hiện đang giữ. Từ chức một cách tự nguyện là tự giác, trung thực khi biết mình làm điều trái với đạo lý, đi ngược nguyện vọng của cơ quan, tổ chức và cộng đồng là biểu hiện của sự cao thượng, dũng cảm, tự trọng.

#

hampa Bani International Community: Là tổ chức dân sự của người Chăm ra đời vào năm 2010 tại San Jose (California, Hoa Kỳ), tập trung chủ yếu thành phần tộc người Chăm khi qua định cư tại Hoa Kỳ là những tín đồ Bani Awal (Agama: Awal); tiếng phổ thông ghi: Hồi giáo; tiếng Quốc tế ghi: Islam.

#

Tín đồ Bani Awal (Awal), theo tôn giáo Hồi giáo Awal (Hồi giáo dòng Awal là Hồi giáo vương quốc Champa từ xưa đến nay), đây là Hồi giáo ảnh hưởng tính bản địa Champa. Khác với tín đồ Bani (Quốc tế: Muslim) ở Nam Bộ theo Hồi giáo Islam (Hồi giáo chính thống) là Hồi giáo đang hoàn thiện dần theo Thiên kinh Koran. Cả hai nhánh đều thuộc Hồi giáo (Islam), vì cùng giáo chủ (nabi Muhammad), cùng thờ Đấng Tối cao Allah, và dùng thiên kinh Koran (Quran).

#

Hiểu và sử dụng đúng tên tôn giáo rất quan trọng, vì tôn giáo chi phối sâu sắc đời sống xã hội của người Chăm. Tôn giáo gắn chặt với quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Chăm. Vấn đề tôn giáo của người Chăm gắn liền với vấn đề dân tộc và có mối quan hệ với sự phát triển của các tôn giáo trên thế giới đặc biệt là thế giới Hồi giáo và thế giới Melayu. Do đó Hồi giáo của người Chăm ngày nay cũng có ảnh hưởng và chịu sự tác động từ thế giới bên ngoài.

#

Tháng 9 Hồi lịch là tháng Ramawan, tháng linh thiêng, tháng tất cả tín đồ theo Hồi giáo trên thế giới đều hướng về đấng tối cao Auluah và thiên sứ Mohammad, cùng nguyện cầu cho muôn người, mọi vật được bình an-hạnh phúc, cầu mong gia đình được nhiều sức khỏe, may mắn.